Soon on #vinyl ! THE WHOLE WORLD INSIDE. Here one of the songs. It’s already out on the cd #misic #youbetter #music

Binnenkort op vinyl! THE WHOLE WORLD INSIDE
In de webwinkel op ralphdejongh.com

The silence breathes right through me. The silence breathes right through me. Here I know, here i know, where i am.

Heavy is the load on my shoulder, heavy is the load, I’ve got to carry on. In here, I know where i am.

When are you going to die, without my friend? When are you going to tumble down, my sweet friend, in a war with yourself?

Who says I speak, with a soft voice? There’s only one who hears. Out here in the empty room, the place I know so well. I want to tumble down,

and fall right through the earth, as naked as I was born. And roses,

on the floor, as I always knew, are treaded by so many few, with the wind, with the wind.

Hear me now, hear me here, hear the cracking of the fire. I haven’t got no one to give my money to. I want to roll over and die.

Hear the storm outside again, but hear the silent friend, who’s always by my side. I want to seek it and find it, who I am. I want to thank my guides for helping me out. To…alright come on.

How long, can this song, go on, with the hurt, with the hurt?

They call it blue, I call it green. The healing words, and learn.

The spoken word it hits your ear, and it goes to your brain. And your soul, speaks too.

We’re all like water in this world. The waves they go right through us all.

And we feel that we’re separated now, but that is not the truth. You know I can be high, you know I can be blue. You know I can be true. Tim come on. All. Oh yeah baby, oh yeah baby.

The silence breathes right through me, the silence breathes right through me, here i know, here i know, where i am.

Heavy is the load on my shoulder, heavy is the load, i got to carry on. In here, i know where i am.

When are you gonna die, without my friend? When are you gonna tumble down, my sweet friend, in a war with your self?

Who says I speak, with a soft voice? There’s only one who hears. Out here in the empty room, the place I know so well. I wanna tumble down,

and fall right through the earth, I was naked since I was born. And roses,

on the floor, as I always knew, are treaded by so many few, with the wind, with the wind.

Hear me now, hear me here, hear th ecracking of the fire. I ain’t got no one to give my money to. I wanna roll over and die.

Hear the storm outside again, but hear the silent friend, who’s always by my side. I wanna seek it and find it, who I am. I wanna thank my guides for helping me out. To…alright come on.

How long, can this song, go on, with the hurt, with the hurt?

They call it blue, I call it green.The healing words, and learn.

The spoken word it hits your ear, and it goes to your brain. And your soul, speaks too.

We’re all like water in this world. The waves they go right through us all.

And we feel that we’re separated now, but that is not the truth. You know I can be high, you know I can be blue. You know I can be true. Tim come on. All. Oh yeah baby, oh yeah baby.

De stilte ademt dwars door me heen. De stilte ademt dwars door me heen. Hier weet ik, hier weet ik, waar ik ben.

Zwaar is de lading op mijn schouder, zwaar is de lading, ik moet doorgaan. Hier weet ik waar ik ben.

Wanneer ga je sterven zonder mijn vriend? Wanneer ga je eens tuimelen, mijn lieve vriend, in een oorlog met jezelf?

Wie zegt dat ik spreek, met een zachte stem? Er is er maar één die hoort. Hier in de lege kamer, de plek die ik zo goed ken. Ik wil naar beneden tuimelen,

en val dwars door de aarde, ik was bloot sinds mijn geboorte. En rozen,

op de vloer, zoals ik altijd al wist, worden door zovelen, met de wind, met de wind.

Hoor me nu, hoor me hier, hoor het kraken van het vuur. Ik heb niemand om mijn geld aan te geven. Ik wil me omdraaien en sterven.

Hoor de storm weer buiten, maar hoor de stille vriend, die altijd aan mijn zijde staat. Ik wil het zoeken en vinden wie ik ben. Ik wil mijn gidsen bedanken voor het helpen. Op… Oké kom maar op.

Hoelang, kan dit nummer, doorgaan, met de pijn, met de pijn?

Ze noemen het blauw, ik noem het groen. De helende woorden, en leer.

Het gesproken woord het raakt je oor, en het gaat naar je hersenen. En je ziel, spreekt ook.

We zijn allemaal als water in deze wereld. De golven die ze dwars door ons allemaal heen gaan.

En we voelen dat we nu gescheiden zijn, maar dat is niet de waarheid. Je weet dat ik high kan zijn, je weet dat ik blauw kan zijn. Je weet dat ik waar kan zijn. Tim kom op zeg Allemaal Oh ja schat, oh ja schat.

De stilte ademt dwars door me heen, de stilte ademt dwars door me heen, hier weet ik, hier weet ik, waar ik ben.

Zwaar is de lading op mijn schouder, zwaar is de lading, ik moet doorgaan. Hier weet ik waar ik ben.

Wanneer ga je dood, zonder mijn vriend? Wanneer ga je vallen, mijn lieve vriend, in een oorlog met jezelf?

Wie zegt dat ik spreek, met een zachte stem? Er is er maar één die hoort. Hier in de lege kamer, de plek die ik zo goed ken. Ik wil tuimelen,

en val dwars door de aarde, ik was bloot sinds mijn geboorte. En rozen,

op de vloer, zoals ik altijd al wist, worden door zovelen, met de wind, met de wind.

Hoor me nu, hoor me hier, hoor de ecracking van het vuur. Ik heb niemand om mijn geld aan te geven. Ik wil me omdraaien en sterven.

Hoor de storm weer buiten, maar hoor de stille vriend, die altijd aan mijn zijde staat. Ik wil het zoeken en vinden, wie ik ben. Ik wil mijn gidsen bedanken voor het helpen. Op… Oké kom maar op.

Hoelang, kan dit nummer, doorgaan, met de pijn, met de pijn?

Ze noemen het blauw, ik noem het groen. De helende woorden, en leer.

Het gesproken woord het raakt je oor, en het gaat naar je hersenen. En je ziel, spreekt ook.

We zijn allemaal als water in deze wereld. De golven die ze dwars door ons allemaal heen gaan.

En we voelen dat we nu gescheiden zijn, maar dat is niet de waarheid. Je weet dat ik high kan zijn, je weet dat ik blauw kan zijn. Je weet dat ik waar kan zijn. Tim kom op zeg Allemaal Oh ja schat, oh ja schat.