16 schilderijen van Ralph in het Tongerlo Hotel. In zijn geboortestad Roosendaal komt voortaan dus een vaste expositie van zijn schilderijen in dit mooie hotel gelegen naast theater De Kring waar hij zijn eerste grote expo hield in 2016 via museum Het Tongerlohuys.

Ralph is eigenlijk bekender van zijn dertigtal in eigen beheer uitgebrachte albums met eigen composities. Maar hij heeft op schildergebied een nieuwe barbaristische naam bedacht voor hoe hij werkt: het Movisme, waar hij zelf het enige bewegende deel van is tussen zijn statische werken, die altijd weer fris en nieuw zijn. Nooit wil hij terugvallen in het kopieren van behaalde successen. Ieder werk is uniek. Ralph is altijd in beweging, in ontwikkeling, vandaar de speelse barbaristische naam het “Movisme”. Zijn werken worden vaak begeleid door een gedicht.
Naast begenadigd singer/songwriter is het met zijn artwork niet anders. Dat is waar het Movism ontvlamt. Het unieke moment bepaalt de sfeer wat direct word omgezet op doek met een bijna onbevangen kinderlijke naïviteit. Soms zwaarmoedig, soms euforisch. Het verveelt niet, want men kan het iedere keer weer zien als voor de eerste keer. Het werk lijkt dus constant in beweging te zijn. Hier raakt de term Movisme alweer de kern. Het ene moment zie je een verhaal. Het andere moment is je hersenspinsel weg. Elke dag hangt er schijnbaar een ander schilderij aan de muur. Het prikkelt je fantasie op een ongebreidelde wijze. Denken wat je denken wilt, zien wat je zien wilt, niets ligt vast. Alles is mogelijk in het universum van deze kunst! Een schilderij van Ralph is net als het leven: Het is nooit klaar.
Bestel zijn unieke werken via ralphdejongh.com
=== ==== ===== ====== ======= ========= =================
English translation:
To be honest we have to admit that Ralph is more known for his 30+ albums with own compositions. But he has come up with a new barbaric name for the way he works: the Movism, where he himself is the only moving part in the world of his static, old school, handmade works, that are always fresh and new. He never wants to fall back in copying his old successes. Each work is unique. Ralph is always moving, always in development, always in progression, hence the playful barbaric title: the Movism. His works are often accompanied by a poem.
Beside his talent as singer songwriter, he has really caught on with his painting. That’s where the Movism has caught fire. The unique moment sets the sphere and lands on the canvas, wood or paper in a childlike naive or better: intuitive way. Sometimes heavy, sometimes euphoric. It doesn’t get boring. One can interpret it differently every time, again and again. That’s why the title Movism is hitting the core again. One moment one sees a story, next moment the story’s gone and a new one slips in mind. Every day there’s a seemingly new painting on the wall of your room. Think what you want to think, see what you want to see. Nothing’s archaic, closed to change, everything is possible in the universe of this art! A painting of Ralph is just like life: It is never finished.
 
Order his unique works now at ralphdejongh.com