opinion

Dear people why i don’t want to help building the qr system society for in my opinion it’s not for the good of all.

There are other different opinions about the last 19 months…

dutch:

Citaat: Brandbrief zorg:

We vrezen de griep niet, maar wél een griepgolf, vanwege de uitgeholde zorg!

Al jaren wordt er fors bezuinigd in de zorg. Tegelijkertijd is er een toenemend tekort aan vooral verpleegkundigen. Geen wonder dat de zorg nu overbelast is.

Het stelselmatig negeren van het welzijn van de zorgmedewerkers is vragen om een zorgcrisis, die is nu dan ook ophanden.

We proberen die zorgcrisis af te wenden met een testmaatschappij en een controle app. Maar dit helpt de zorg niet. Het zijn geen duurzame investeringen. Bovendien vergroten ze de ongelijkheid en het ongenoegen in de samenleving. Daadwerkelijke investeringen in de zorg blijven ondertussen achterwege. Als medici voelen wij de noodzaak op te komen voor de algehele zorg.

 

 1. De Intensive-Care-zorg staat op springen!

 Al bijna twee jaar werken alle zorgmedewerkers keihard. We staan dag en nacht voor alle patiënten klaar, ook op feestdagen en in het weekend. Op dit moment zetten wij nog een extra stap door de opgebouwde achterstand in de zorg weg te werken.

Doorgaans is het werken in de zorg zwaar en veel. Desondanks hebben we allemaal extra inzet getoond om al onze patiënten zo goed mogelijk op te vangen. Hierin zijn we ver gegaan en heeft het ons veel gekost. We zijn uitgeput door de vele diensten en verplichtingen die ons werden opgelegd. We zijn nog verdoofd door de schrijnende situaties die we bij onze patiënten en hun families hebben gezien. We zijn ook bang geweest voor onze eigen gezondheid en veiligheid. Maar zoals altijd in de zorg, slaan we de handen ineen, zonder oordeel en met respect naar elkaar.

We zijn ondertussen veel collega’s kwijtgeraakt: 27.000 collega’s zijn het afgelopen jaar gestopt. En er zijn er geen 27.000 bijgekomen. Dus blijven we met steeds minder mensen over, waardoor de werkdruk nog groter wordt en met regelmaat opnames moeten worden uitgesteld en intensive-care bedden leeg staan. De huidige zorg is daardoor zwaar overbelast!

Al jaren voordat het Covid virus in Nederland aankwam hebben we vanuit de zorg meerdere malen duidelijk aangegeven dat er capaciteitsproblemen zouden ontstaan. Maar het opschalen van de zorg kwam te laat en het was onvoldoende, waardoor de mensen in de zorg weer de eerste klappen moesten incasseren.

De soms draconische Covid maatregelen hebben ons werk niet verlicht, maar juist bemoeilijkt. We hebben tegen onze ethiek en werkwijze in families en patiënten van elkaar moeten scheiden, waarbij patiënten alleen zijn gestorven. Dit omdat er volgens het algemene beleid geen bezoek mocht komen. Veel patiënten zijn gedwongen overgeplaatst. Sommigen van hen zijn later overleden, zonder dat de familie afscheid kon nemen, op misschien een laatste kus op de parkeerplaats na. We hebben families bij nacht en ontij telefonisch moeten mededelen dat hun dierbaren uitgeput waren door de Covid en direct aan de beademing moesten, waarbij we niet wisten of ze nog wakker zouden worden. We hebben ook collega’s moeten behandelen en familieleden van collega’s en hebben samen diepe dalen beleefd.

We waren overgeleverd aan een bijna dagelijks wisselend overheidsbeleid, terwijl de toestroom van ernstig zieke mensen maar bleef doorgaan. Adempauze hadden we niet, omdat dit simpelweg niet kon. Uitgeput thuis aangekomen moesten we onze kinderen begeleiden met hun huiswerk en zagen we hoe de jeugd stilstond in de algehele ontwikkeling. Dit heeft zijn weerslag op je, niet alleen als zorgmedewerker maar ook als mens, zodat we nu kampen met het hoogste ziekteverzuim aller tijden.

We hebben vakantie gehad, maar zijn niet uitgerust. Daarnaast hebben we grote zorgen om de nabije toekomst: wanneer gaat het griep seizoen onherroepelijk weer beginnen en hoe moeten we ons werk doen met nog minder verpleegkundigen? Kortom, we zijn kwetsbaarder dan ooit tevoren en niemand ziet dit!

 

 1. Deze spanningen zijn niet veroorzaakt door een coronavirus; het is het resultaat van jarenlange uitholling van de zorg.

Iedereen denkt dat de zorg nu op springen staat door corona. Niets is minder waar. De afgelopen jaren heeft dit kabinet forse bezuinigingen doorgevoerd in de zorg.

Ondertussen wordt van ons geëist dat we alle medische handelingen registreren en verschillende scorelijsten bijhouden. En als we een vinkje vergeten, worden we daarop afgerekend. Deze administratieve handelingen gaan onherroepelijk ten koste van onze tijd voor onze patiënt. Zorgmedewerkers zijn opgeleid om voor patiënten te zorgen en naar genezing te zoeken, en niet om elke handeling administratief vast te leggen. Deze administratieve ontwikkeling is veel te ver doorgeschoten: we staan liever aan het bed van onze patiënt dan dat we achter een computer zitten. Voor het aanvragen van medische apparatuur, is een stapel papierwerk nodig die weer door verschillende commissies wordt beoordeeld. De uitkomst is vaak een negatief wegens geldgebrek.

Het welzijn van de zorgmedewerkers is stelselmatig genegeerd. Hierdoor konden we wachten op een ongekende zorgcrisis. De bezuinigingen hebben de afgelopen jaren niet alleen gezorgd voor sluiting van afdelingen en ziekenhuizen maar ook voor afschrikwekkende reorganisaties. Hierdoor zijn vooral veel deskundige verpleegkundigen gedemoraliseerd vertrokken.

Er staan bedden leeg, omdat er geen personeel is. Vaak wordt dan als remedie gekozen om een ic-verpleegkundige op drie beademde patiënten te zetten. Ondertussen eist iedereen topzorg. Zo jagen we onze beste mensen over de kling. Aan één beademde kritisch-zieke patiënt heeft een doorsnee-verpleegkundige de handen al vol, en dat dagen achter elkaar. Verpleegkundigen zijn ook maar mensen en vormen de kapstok van ons zorgstelsel; daar behoren we veel zorgvuldiger mee om te gaan.

 

 1. De coronamaatregelen hebben de zorg juist niet geholpen.

 In de coronadiscussie is een van de belangrijkste argumenten voor het huidige beleid: we doen het voor de zorg. Zo ervaren wij dit echter niet. Het gevoerde coronabeleid helpt ons niet en het geld wordt totaal verkeerd besteed. Het steekt ons enorm dat er een ongekende hoeveelheid geld wordt geïnvesteerd in het optuigen van een testmaatschappij en een medisch zinloze controle-app. Hierdoor worden de ongelijkheid en weerstand binnen onze maatschappij alleen maar vergroot.

Het coronatoegangsbewijs levert voor ons absoluut geen gezondheidswinst op, alleen maar meer verdeeldheid en gezondheids-verslechterende stress. Zolang we inzetten op een maatschappij die afhankelijk is van massale vaccinatie, lopen we bovendien het risico dat nog meer zorgmedewerkers vertrekken omdat dwang nooit werkt. Zowel dwang als discriminatie mogen absoluut geen plaats hebben binnen de gezondheidszorg.

De maatregelen van de overheid kosten enorm veel geld, vergroten de spanning op de werkvloer en zijn vaak niet meer te volgen. Sommige maatregelen zijn wel in een ziekenhuis, maar niet in de maatschappij te handhaven en zorgen dus ook voor minder draagvlak en begrip onder de bevolking.

Het roept vragen op als:

 • Er is nog nooit zoveel gedemonstreerd in Nederland, misschien moeten we het huidige pad heroverwegen?
 • Zou het niet beter zijn om de maatregelen in te zetten op basis van een risico-gestuurd beleid?
 • Waarom geen aandacht en geld voor meer preventieve maatregelen? Meer dan 70% van de mensen met Covid-19 op de ic heeft obesitas en/of overgewicht en bijna allemaal hebben ze onderliggend lijden.
 • Waarom heeft de jeugd er weinig tot geen last van? Wat maakt iemand bevattelijk voor dit virus?

Onze oproep is een uiting van diepe verontwaardiging en gevoel van onmacht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de focus van de beleidsmakers wordt verlegd naar waar het echte probleem ligt? We hebben geen burn-out-coaches nodig of meer managers of teamleiders. Politici moeten gaan luisteren naar de mensen in de frontlinie, te beginnen met onze verpleegkundigen!

 

 1. Geld moet anders besteed worden: aan de zorg zelf!

 Na ruim twee jaar is er nauwelijks actie ondernomen om de zorg verder te ondersteunen, om de mensen in de zorg te behouden, op te leiden en nieuwe mensen aan te trekken. De recente afwijzing door de Tweede Kamer van de motie (nummer 1403) voor meer ic-capaciteit en meer intensivisten en ic-verpleegkundigen is daar een schrijnend voorbeeld van. Elk najaar heeft de zorg te kampen met een griepgolf, waarbij er een zwaar beroep op ons wordt gedaan. Zeker met de huidige vergrijzing en de afgenomen immuniteit tegen griepvirussen door langdurige afstandsmaatregelen moeten we klaar staan voor al die patiënten. Maar onze verpleegkundige capaciteit is nu niet meer afdoende om iedereen te helpen met alle gevolgen van dien.

We horen veel beter voor ons zorgpersoneel te zorgen en hen te ondersteunen in hun dagelijkse werk:

 • De arbeidsomstandigheden moeten worden verbeterd, waardoor werktevredenheid zal stijgen.
 • Betere digitalisering en scholing zijn noodzakelijk.
 • De top van de organisatie moet kleiner, zorgmedewerkers moeten minder vergaderen en meer doorgroeimogelijkheden krijgen, zowel qua persoonlijke/professionele ontwikkeling als in loon.
 • Bekijk de zorgzwaarte van een patiënt en kijk naar de lichamelijke belasting van met name oudere verpleegkundigen.
 • Laat de verpleegkundigen die we nu nog hebben niet zomaar vertrekken: bevraag de reden van hun vertrek en zorg ervoor dat ze willen blijven door hen tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door voldoende compensatie van de nachtdiensten, zodat ze gezond blijven.
 • Laat verpleegkundigen zelf hun werkrooster inplannen, meer afgestemd op hun eigen gezinsleven.
 • Verplichte bijscholing hoort niet in vrije tijd plaats te vinden.
 • Betaal coassistenten naar rato, want zij zijn onze toekomstige artsen. Wat vaak wordt vergeten is dat zij tweeëneenhalf jaar onbetaald werken voor hun eigen opleiding. Daardoor hebben ze allemaal een forse studieschuld bij hun afstuderen.

Het is voor ons een pijnlijke vraag hoe het kan dat er nu per direct 5000 boa’s worden opgeleid om de QR-code te controleren, terwijl het zou gaan om een tijdelijke maatregel tot november? Dit is, in onze optiek, verspild gemeenschapsgeld dat aan de zorg besteed had moeten worden.

Het werken in de zorg is een roeping, een zorgvuldige taak om als medemensen voor elkaar te zorgen in onze samenleving. Werk dat gekoesterd dient te worden. Veel verpleegkundigen vertrekken nu en gaan buiten de zorg werken of gaan als zzp’ er aan de slag. Mensen verlaten de zorg omdat ze vastlopen in een spinnenweb van regels en zo steeds verder van hun primaire werk verwijderd raken. Hun kritiek en advies worden niet gehoord. Wij staan te springen om meer handen aan het bed. Waarom gaan we bijvoorbeeld verzorgenden niet opleiden om onze ic-verpleegkundigen te ondersteunen? Zij kunnen prima worden ingezet voor de verzorging van onze patiënten en zo onze verpleegkundigen ontlasten. Geef het zorgpersoneel structureel meer salaris en stuur hen niet weg met 1% opslag, die vervolgens doorberekend wordt in de verhoging van de zorgpremies. Daar kom je als kabinet niet mee weg, het is beschamend.

Het wisselende Covid beleid vanuit de politiek kunnen wij niet meer aanzien en geeft alleen maar meer irritatie en onbegrip, terwijl we alle zeilen moeten bijzetten om de zorg draaiende te houden. Daarbij moeten we niet denken dat we de zorg voor vanzelfsprekend kunnen nemen, maar goed beseffen dat de zorg draait om mensen van vlees en bloed en niet om robots.

Nu, in deze ongekende zorgcrisis, is het moment daar om gericht te investeren in een zorg-structuur waarin we de zorgmedewerkers die het dichtst bij de patiënt staan de leiding geven. Om een stabiele zorgsector te gaan creëren die flexibel mee kan bewegen bij elke ziekte-uitbraak, maar ook een geweldige werkplek is. Dan kunnen we mensen opleiden én behouden. Mensen die kunnen doorgroeien en de zorg op een hoog niveau houden en dit ook uitdragen.

De maat is vol. Het moment is nu aangebroken dat de verschillende beroepsgroepen in de zorg de handen ineenslaan. Dit is het moment om de zorg grondig te hervormen en daarbij de mensen die direct rondom onze patiënten staan een sleutelrol te geven.

 

Drs. A. Lahaije, en Drs. S. de Lange, intensivisten.

 

Steun onze petitie op; https://verzorgdezorg.nl/petitie/

 

Intensive care zorg-brandbrief

 

Children’s Health Defense – The Defender : 

In a private phone call Tuesday with the nation's governors, the White House told states to prepare to vaccinate children as young as 5 by early November.

White House Tells Governors to Get Ready to Vaccinate Young Kids, Even Though FDA Hasn’t Approved It. Pediatrician Says, Not so Fast.

Shawn Kuhn, 21, a senior majoring in exercise and sports science at the University of Georgia, died Oct. 11 from COVID complications, despite being fully vaccinated.

21-Year-Old Fully Vaccinated Student Dies of COVID, as Breakthrough Cases Continue to Climb

A new campaign is calling for federal action to 'shut down Facebook's surveillance machine.'

Facebook’s ‘Surveillance Machine’ a Threat to Children’s Safety and Democracy

Sen. Rand Paul took to the podium on Capitol Hill to criticize the media and Dr. Anthony Fauci for spreading mistruths about COVID.

Sen. Rand Paul: ‘We’ve Got Fauci Spreading Mistruths Across the Country’

MORE NEWS

Freedom For Humanity | We The People | WWG1WGA

27,247 Deaths 2,563,768 Injuries Following COVID Shots in European Database – Taiwan Records More Deaths from Vaccine than Virus | Health Impact News

by Brian Shilhavy – October 15, 2021
Editor, Health Impact News

The European Union database of suspected drug reaction reports is EudraVigilance, and they are now reporting 27,247 fatalities, and 2,563,768 injuries, following COVID-19 injections.

A Health Impact News subscriber from Europe reminded us that this database maintained at EudraVigilance is only for countries in Europe who are part of the European Union (EU), which comprises 27 countries.

Read more: 27,247 Deaths 2,563,768 Injuries Following COVID Shots in European Database – Taiwan Records More Deaths from Vaccine than Virus — Health Impact News

Share this:
TwitterFacebookPinterestTumblrTelegram

Doe niet zo RAAR…laat je gewoon even vaccineren, download gemakkelijk je QR-code en je kunt weer overal terecht!

Tja… raar…

Weet je wat ik raar vind?

Dat het doel steeds verschuift van, je doet het voor de ouderen en de kwetsbaren en dan ‘to flatten the curve’ om het vervolgens te doen om de druk op de zorg te verminderen. Waarom is er na 1,5 jaar nog steeds geen enkel bed extra in de zorg? Dat vind ik raar…

Dat ik, als ik gevaccineerd zou zijn, nog steeds anderen kan besmetten en zelf met COVID op de IC kan belanden…dat vind ik raar..

Dat een gevaccineerde geen negatieve test moet laten zien binnen de horeca en een ongevaccineerde zonder klachten wel…dat vind ik raar..

Dat Rutte zegt dat testen zonder klachten geen zin heeft en we dit nu massaal moeten doen…dat vind ik raar…

Dat ik wel in mijn blootje zonder QR-code in de sauna naast iemand kan zitten zweten, maar vervolgens niet samen mag eten…dat vind ik raar…

Dat mensen vorig jaar massaal aan het klappen waren voor de zorgmedewerkers, maar nu zorgmedewerkers die niet meewerken aan een QR-code in de kou laten staan…dat vind ik raar…

Dat Hugo zei absoluut geen dwang toe te willen passen, dat zoiets onmogelijk moet zijn en dat ze er anders, als kabinet, voor zouden gaan liggen. En dat deze man vervolgens de schuld in de schoenen van ongevaccineerden probeert te schuiven….dat vind ik raar…

Dat een buschauffeur zonder mondkapje mag rijden, maar de reizigers niet…dat vind ik raar…

Dat je door een hele Ikea kunt struinen zonder QR-code, maar zodra je wilt zitten voor Zweedse balletjes, je ineens wél zo’n code nodig hebt…dat vind ik raar…

Dat een gevaccineerde die binnen vier weken na vaccinatie in het ziekenhuis belandt, de boeken ingaat als niet-gevaccineerde…dat vind ik raar…

Dat ik filmpjes zie van Franse zorgmedewerkers die hun witte jassen huilend in het vuur gooien, omdat ze nu ineens gedwongen worden zich te vaccineren en anders geen salaris ontvangen terwijl onze media vertelt dat de QR-code in andere landen geen probleem oplevert…dat vind ik raar…

Dat een schrijfster op Instagram haar hele account kwijtraakt, omdat ze een bericht deelt dat er in Duitsland een QR-code verplicht is in supermarkten…dat vind ik raar…

Dat er bij Jinek e.d. alleen maar propaganda wordt gemaakt voor de vaccinatie en er tegenover Gommers geen artsen worden neergezet die er anders over denken…dat vind ik raar…

Dat er 45 miljoen wordt uitgetrokken om boa’s aan te stellen voor het controleren op een QR-code voor maar zes weken…dat vind ik raar…

Dat Hugo 5 miljard euro kwijtraakt en gewoon mag blijven zitten…dat vind ik raar…

Dat de persconferenties voor een heel groot deel van de bevolking wegens een licht verstandelijke beperking niet te begrijpen zijn en dit na 1,5 jaar tijd nog niet anders wordt opgepakt…dat vind ik raar…

Dat er in vele landen elke week grote protestmarsen zijn en dat we hier niets over zien in het nieuws…dat vind ik raar…

Dat er in Australië met rubberen kogels op betogers wordt geschoten en onze media dit verzwijgen…dat vind ik raar…

Dat er tijdens protestbijeenkomsten gezocht wordt naar dat ene beeld dat negativiteit uitdraagt terwijl er vooral veel liefde te zien is…dat vind ik raar…

Dat de G7 top gewoon bij elkaar mag komen zonder QR-code…dat vind ik raar…

Dat er 134 miljoen voor volgend jaar wordt gereserveerd voor een 3de en 4de prik. Waren de eerste twee prikken dan toch niet goed genoeg? En wat zegt “alleen met vaccinatie komen we hieruit” ons dan? Dat vind ik raar…

Dat kinderen die er amper ziek van worden zich toch moeten laten vaccineren om een ander te beschermen…dat vind ik raar…

Dat kinderen van 13 jaar buiten in de regen hun snackje op moeten eten, omdat ze geen QR-code hebben en de schoolkantine niet in mogen…dat vind ik raar…

Dat Hugo vaccins vergelijkt met frikadellen en ongevaccineerden met personen die, omdat ze geen rijbewijs (een bewijs van kunde) hebben, de weg niet op mogen…dat vind ik raar…

Dat het een maatschappij aan het worden is van ‘wie niet voor mij is, is tegen mij’.

We hoeven toch niet hetzelfde standpunt te hebben om elkaar wel lief hebben? Dat vind ik raar…

Dat mijn overweging inmiddels niets meer te maken heeft met mijn gezondheid betreffende COVID maar gezond in een maatschappij te kunnen blijven staan…dat vind ik raar..

Dat velen ook op die manier de prik hebben genomen, niet ivm angst voor COVID, maar door druk van buitenaf en om hun vrijheid terug te krijgen (!!)…dat vind ik raar…

En maakt dat mij raar???? Zeg jij het maar!

(Deze tekst is geschreven door Maaike Wiersma en ik vind m prachtig – het gaat niet om onze gezondheid)🙏

– ❤️-

 

https://www.redvoicemedia.com/video/2021/10/

Fully Vaccinated Are COVID ‘Super-Spreaders,’ Says Inventor of mRNA Technology​​​​​​

 

“… our mutual enemy are the tyrannical overlords who wish to divide and conquer…”

https://odysee.com/$/download/CA–59—Whitney-Webb/8e1c5fe42159ec5bcc48a9747c97cd26a98ef324

Bekijk de webversie
Nieuwsbrief oktober 2021, week 40
The Great Reset is gedoemd te falen
Paul Frijters en Willem EngelPaul Frijters heeft jarenlang in Australie gewerkt en is nu als professor verbonden aan de Londen School of Economics. Zijn PhD ging over Rusland ten tijde van de transitie. Paul heeft 150 artikelen op zijn naam staan en hoort bij de 1% meest geciteerde economen.

Willem Engel praat met de welzijnsconoom Paul Frijters over de beleidsramp van de laatste 20 maanden. Paul schrijft regelmatig sociaal-economische analyses voor Viruswaarheid en heeft net met twee co-auteurs het boekje ‘The Great Covid Panic’ uitgebracht, waarin de situatie en mogelijke toekomstscenarios worden uitgelegd.

Samen analyseren Willem Engel en Paul Frijters hoe sommige landen met minimale maatregelen op alle vlakken (zelfs officiële corona-doden) betere uitkomsten hadden dan landen die meteen draconisch en autoritair handelden.

Ze bespreken Thierry Malleret, een auteur van ‘The Great Reset’ en de onzinnigheden van de Sustainable Development Goals, ‘De Nieuwe Apartheid’, waarin “alleen voor gevaccineerden” wordt bekritiseerd, alsook de vraag of het huidige controlesysteem volgehouden kan worden.

In dit gesprek komen de begrippen welzijnseconomie, The Great Reset en Social Credit System samen. De situatie in Australië, China en Europa worden bekeken. Ook Frijters’ kennis en ervaring van en met het World Economic Forum geven een interessante kijk binnen dit instituut.

Realistisch maar ook hoopvol kijkt Paul naar de toekomst. We zijn er niet direct van af, maar The Great Reset is gedoemd te falen.

Bekijk de video hier
Meer interviews van de afgelopen tijd:
Als we nu niet mogen vergelijken, wanneer dan wel?

Mordechaï Krispijn

Op 25 september werd de Coronapas ingevoerd. Nu, bijna 10 dagen verder, begint de nieuwe realiteit zichtbaar te worden.

Mensen die bewust of onbewust meedoen aan uitsluiting doordat zij de QR code laten scannen en binnen mogen zitten. Droog, warm en comfortabel. Mensen die gaan voor eenheid en verbinding moeten buiten plaats nemen. In de kou en soms ook de regen. Mensen met een QR code mogen naar het theater en de bioscoop. Mensen zonder QR code moeten toezien hoe anderen naar binnen lopen.

Ondernemers die controleerden op de verdeeldheidspas moesten afgelopen week een onmenselijk beleid uitvoeren. Ondernemers die niet willen discrimineren worden keihard aangepakt en hun restaurant wordt onder hoge dwangsommen gesloten.

75 jaar lang stonden onze ministers, onze Joodse organisaties en het Koningshuis, op de dam, te verkondigen dat het nooit meer mocht gebeuren, dat we het nooit mochten vergeten. Dus, waar zijn de Joodse organisaties als ik we ze nodig hebben? Ze geven niet thuis. Integendeel!

Bekijk de video hier
Meer slachtoffers, meer leugens

Max von Kreyfelt en Erik Boomsma

In de wekelijkse column over de cijfers, gaat Max von Kreyfelt opnieuw in gesprek met Erik Boomsma, die zich in februari 2020 bewust werd dat de uitspraken en maatregelen van onze overheid niet kloppen.

Hij ontpopte zich als een ware onderzoeksjournalist en vond een overweldigende hoeveelheid bewijzen die de ware plannen achter de gefingeerde Corona-crisis blootleggen. Tevens laat hij ons de schokkende cijfers zien van de bijwerkingen en overlijdens die gerelateerd zijn aan de injectie-campagnes, welke niet door de regeringsleiders worden getoond. Hij neemt ons mee in de wereld van overheidspropaganda, misleiding, bedrog en leugens.

Erik wil met zijn onderzoek een bijdrage leveren aan het creëren van een Nieuwe Wereld die we wél willen.

Vandaag laat hij ons ook de schokkende undercover-opnamen zien van enkele wetenschappers van Pfizer en Johnson&Johnson/Janssen. Zij wanen zich onbespied en vertellen ons hoe het er werkelijk aan toe gaat bij hun werkgever. Nog schokkender wordt het als zij ons toevertrouwen dat de experimentele ‘vaccins’ ons immuunsysteem alleen maar verzwakken in plaats van versterken. Sterker nog, ze hebben een veel lagere en slechts gedeeltelijke werkzaamheid bij de immuunreactie die er in ons immuunsysteem me opgewekt wordt.

Het lijkt er sterk op, dat er zich een ware genocide onder de bevolking van de Europese Unie voltrekt. En dat achter de wereldwijde overheidsmaatregelen en prikcampagnes slechts een agenda schuil gaat van winstbejag en machtswellust.

Bekijk de video hier
Boer René: “Dreigend voedseltekort? NO FARMERS, NO FOOD!”

Laura Hos en René Staal

In deze nieuwe aflevering van Next gaat Laura Hos in gesprek met melkveehouder René Staal.

Volgens René wordt het de boer steeds lastiger gemaakt om zijn of haar bedrijf staande te houden, omdat het ‘stikstofprobleem’ als stok wordt gebruikt om boeren mee te slaan. ‘Boer worden is niet zo moeilijk, maar boer blijven, dat is moeilijk.’

Het groeiende aantal regels en de verplichte vervanging van techniek worden onder de noemer ‘algemeen belang’ ingevoerd.

Bekijk de video hier
Adviezen Gezondheidsraad: onrechtmatig, onethisch en immoreel

Jeroen Pols en Maria-Louise Genet

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door.

In de eerste 5 delen van deze reeks bij Weltschmerz zijn de 7 criteria besproken waaraan voldaan moet zijn voordat een vaccin in het Rijksvaccinatiecampagne mag worden opgenomen.

Aan geen van de 7 (cumulatieve) voorwaarden is voldaan. Daarom wordt in deze aflevering besproken wat hiervan de gevolgen zijn. De adviezen zijn onrechtmatig, onethisch en immoreel en dienen per direct ingetrokken te worden. Daarnaast wordt in deze aflevering ingegaan op het ontbreken van ‘informed consent’ en misdaden tegen de menselijkheid. Tot slot wordt de reactie van Pels Rijcken op de dagvaarding kort besproken.

Bekijk de video hier
Verzonnen verhalen met een politieke doelstelling

Peter Toonen en Frank Smits

In de serie boeken gaat Peter Toonen dit keer in gesprek Frank Smits (1959) over zijn recent verschenen boek ‘Mythes’.

Frank is naast schrijver, civieltechnisch en bouwtechnisch ingenieur. Door het zien van de film ‘Zeitgeist 1, the movie’ werd hij getriggerd op zoek te gaan naar de ‘objectieve waarheid’ over de aanslagen van 9/11. Zijn onderzoek naar de vliegroutes en de vliegtuigen bracht hem bij zijn ‘smoking gun’: de radarbeelden, de bandopnames van gesprekken met vliegverkeersleiders en de vliegtuigwissels van de passagiersvliegtuigen.

Pas toen hij het originele plan van de aanslagen ontdekte en de fouten die tijdens de uitvoering waren gemaakt, had hij zichzelf voor de volle 100% overtuigd van de ‘objectieve waarheid’: de aanslagen waren ‘false flag’.

Bekijk de video hier
Ministerie van VWS haat wetenschap

Erik van der Horst, Pepijn van Houwelingen en Ralf Dekker

In dit derde gesprek over het ministerie van VWS met Erik van der Horst geven Van Houwelingen en Dekker inzage in de wegkijkstrategie van het kabinet.

Er wordt enkel geluisterd naar de ‘experts’ die de regering zelf benoemd heeft; alle inbreng van andere deskundigen wordt steevast van de hand gewezen. Het ministerie van VWS heeft een hekel aan wetenschap, zo blijkt. Alleen de eigen waarheid mag overeind blijven. Kennis, data en ervaringen die de ingeslagen weg zouden kunnen belemmeren, zijn niet welkom.

Bekijk de video hier
Diplomatieke paspoorten en andere oplossingen om uit het systeem stappen

Isa Kriens en Frank Stadermann

In deze verwarrende tijd worden er allerlei hoopgevende oplossingen aangeboden om ‘uit het systeem te stappen’. Zo zou het heel eenvoudig zijn om een diplomatiek paspoort te verkrijgen waarmee je je aan test- en vaccinatieplicht kunt onttrekken.

Soms wordt het geheim van de oplossing onthuld na betaling van een klein bedrag. Wat is de waarde van die oplossingen? Leiden die werkelijk naar de vrijheid?

In deze aflevering van het Juridisch Coronajournaal wordt daarop ingegaan door Isa Kriens en Frank Stadermann.

Bekijk de video hier
– Advertorials –
Ja, ik help!
Wilt u ons structureel steunen?
U helpt ons het meest met een maandelijkse betaling via bankoverschrijving.

Met een klein bedrag helpt u ons al vooruit. Elke euro telt!

U kunt uw bedrag overmaken naar:
NL23 TRIO 0390 4379 13
T.n.v. Coöperatie Weltschmerz u.a.

De impact van Café Weltschmerz
Café Weltschmerz is een onafhankelijk platform voor burgerjournalistiek dat interviews uitzendt over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden die in de gevestigde media onvoldoende aan bod komen.
Ga naar Café Weltschmerz
Café Weltschmerz: nieuws dat je nergens anders leest

 .

Watch The X22 Report On Video

BIG PHARMA BETRAPT – DE JENSEN SHOW #395

GALGELIJK! – DE JENSEN SHOW #394

COVID-19: DE FEITEN – DE JENSEN SHOW #393


https://jensen.nl/covid-19-de-feiten-de-jensen-show-393/?mc_cid=e0cd4b4d9e&mc_eid=8ff6346b21

Screenshot 2020-11-02 at 17.21.42.png

Onderzoekend, oprecht, kritisch, maar altijd met respect. Want de onderste steen moet boven.

best bekeken video’s

Heb jij belangrijke & betrouwbare informatie uit eerste han