Monopoly: Het totaal plaatje van ‘The Great Reset’…

https://rumble.com/vn7lf5-monopoly-who-owns-the-world-must-see.html

Monopoly: Het totaal plaatje van ‘The Great Reset’…

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-69-ronald-bernard/

https://www.blckbx.tv/corona/nu-te-zien-op-blckbx-gideon-op-zoek-naar-de-waarheid

https://www.blckbx.tv/economie/euroforie-deel-1-de-introductie-van-de-euro-paul-buitink-in-gesprek-met-prof-arjo-klamer

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-68-ard-pisa/

https://jensen.nl/

https://www.corbettreport.com/hopium/

COMPLOTDENKEN IS NOODZAKELIJK -- DE JENSEN SHOW #457

https://live.childrenshealthdefense.org/shows/the-jerusalem-report/67Yz8gxJPB

https://live.childrenshealthdefense.org/shows/tea-time/A5t5_hfL2z

Ihr Lieben

„Es gibt immer andere Lösungen als Kampf oder Krieg. Um sie zu finden, braucht es jedoch die Bereitschaft, in gegensei­tigem Respekt miteinander zu sprechen. Dies gilt sowohl zwi­schen einzelnen Menschen und Menschengruppen als auch zwischen Nationen und Völkern. Wir als einzelne Menschen sind aufgefordert, die Prinzipien von Verständnis und Fried­lichkeit in unserem Alltag vorzuleben. Denn die gegenwärtigen Politiker werden es nicht tun, weil es im Moment nicht gewollt ist. Um ihre Ziele der totalen Kontrolle und Herrschaft über die gesamte Menschheit zu verwirklichen, brauchen die derzeit Mächtigen den Krieg und nicht den Frieden.

 Jeder Mensch, der sich dafür entscheidet, Frieden und Harmonie in sich selbst und in seinem nächsten Umfeld zu leben, trägt dadurch seinen Beitrag ins kollektive Feld der Lie­be hinein und macht es somit für andere leichter, dies eben­falls zu tun. So können wir die schwierige Zeit, die uns jetzt noch bevorsteht, viel besser überstehen. Wir verankern damit das Licht auf der Erde, und dies wird dazu führen, dass die­se düstere Zeitphase bald der Vergangenheit angehören wird. Sie wird der Ausgangspunkt dafür sein, dass wir danach als Menschheitsfamilie gemeinsam etwas Neues aufbauen wer­den, das auf Liebe basiert. Diese Vision des Guten dürfen wir nicht loslassen, denn wir sind ein Anker für die Manifestation einer neuen friedlichen und freien Gesellschaft.“

Zitat aus Christinas neuem Buch „Der Ungehorsam der Liebe“

Zu bestellen unter:

www.christinavondreien.ch/buecher

Beste vrienden,  

In mijn nieuwsbrief van 10 maart (cfr bijlage) deed ik een eerste voorzichtige poging om vanuit mijn observatorium de gebeurtenissen in dat complexe land midden het Euraziatisch continent te begrijpen zonder meegezogen te willen worden in een zwart/wit stellingname pro of contra. Ik wees er toen o.a. op dat Oekraïne een nieuwe zet was op het wereldschaakbord (C + O -> CO2), waarvoor we zelfs qua kleursymboliek subliminaal voorbereid zijn. Klik hier.

Een maand later is het mij nog meer duidelijk geworden dat dit conflict ten gronde alleen maar verklaard kan worden via een blik in de achteruitkijkspiegel van de tijd en middels het opzetten van de bril der schaakgrootmeesters van club El. 

Ter attentie van iedereen: dit is de manier waarop ik dit soort evoluties begrijp en verklaar. Ik heb in wat ik schrijf en zeg geen enkele orakelpretentie en sta altijd open voor alle kritiek. Ik dank ieder die mij info blijft doorsturen, die ik dan in mijn molen tracht te vermalen en in een hopelijk behapbare tekst giet. Maar voel je vrij om er anders over te denken.

Voor mij is en blijft dit de staalharde realiteit: elke grote oorlog en iedere belangrijke revolutie is lang op voorhand door club El gepland als onderdeel van een strategisch machtsspel en uitgevoerd door hun operationele bloedhonden ‘de banksters’, geleid door deze familie van kasteelheren.  

Deze quotes zijn ook nu van toepassing. Ter illustratie van het feit dat de dingen gebeuren omdat ‘zij’ dat zo willen: 

 • ‘Hun’ Jacques Attali kon met cynische zekerheid reeds in 2014 ‘voorspellen’ dat een conflict in Oekraïne het begin zou zijn van WO III om op die manier de gewenste NWO te realiseren met o.a. een one world government vanuit de hoofdzetel Jerusalem in Rothschild-land. 
 • De voorzitter van de Duitse Bondsdag heeft zich onlangs laten ontvallen dat ze daar al maanden op voorhand bezig waren met het bespreken van maatregelen tegen Rusland. 
 • De covid-injectievloeistoffen zaten aantoonbaar op basis van o.a. patentaanvragen al jaren op voorhand in de pijplijn evenals het Covid Certificaat als opstap naar een digitaal paspoort dat ons opnieuw voorwaardelijk de vrijheid zal geven die ze ons afgenomen hebben. 

De mogelijkheid dat Putin zich hierbij zou opwerpen als een bestrijder van dit plan heb ik zelf quasi definitief opgeborgen als naïef wishful thinking. Dit zijn enkele van de voornaamste vaststellingen en overwegingen waarom ik afvallig geworden aan dit geloof: 

 • Niemand komt en blijft in zo’n top-positie tenzij met toestemming van club EL 
 • Putin is al sinds 1992 (!) heel regelmatig aanwezig op de Davos-onderonsjes van het WEF met speeches waarin hij zich duidelijk schaart achter de algemene doelstellingen en hij onderhoudt onmiskenbaar een persoonlijke band met dear mister Naziklaus SSchwab. 
 • Afgelopen twee jaar heeft hij de c-waanzin en de agenda erachter voluit meegespeeld 
 • Ook in zijn land liggen de media aan de dictatoriale leiband en iedere dissidentie wordt in de kiem gesmoord
 • Hij bakt duidelijk al jaren zoete broodjes met mondiaal modelland China en spreekt openlijk zijn bewondering uit voor hun daadkrachtige aanpak van de plandemie. Is het een toeval dat hij het publicitair feestje van de olympische winterspelen van 4 tot 20 februari niet wou overschaduwen met oorlogsgeweld en dus welwillend 24 februari op zijn agenda prikte als startschot? 
 • Met Henry Kissinger is hij al vele jaren persoonlijk bevriend en keuvelt hij ten huize over … Niet over hoe het met de kinders en de gezondheid gaat!
 • Hij heeft zoals zovele ‘groten der aarde’ een enorm persoonlijk vermogen vergaard , dat o.a. veilig geplaatst was bij de SSwiss Bank. Is het een toeval dat hij zijn militaire operatie startte op 24 februari om zodoende de aandacht af te leiden van het  vier dagen voordien bekend geraakte enorm financieel schandaal à la Panama en Pandora Papers? 
 • ‘Zijn’ beslissing in verband met ‘Roebelgas’ (betaling kan alleen in de roebel-munt, die nu gekoppeld is aan het goud) is ongetwijfeld een zetje om uiteindelijk te komen tot een instorting van het monetair systeem en de digitale eenheidsmunt. 
  Ter herinnering en vergelijking: Hitler begon ook zijn eigen marken te drukken om daarmee aan te tonen dat het hem menens was in zijn strijd tegen de joodse bankiers. Ogenschijnlijk. Op het einde van de rit bleek uit grondig bronnenonderzoek dat hij in alle opzichten hun mannetje geweest is en dat  ‘zijn’ nazi-partij ‘hun’ zionistisch middel was om o.a. Palestina als zoenoffer cadeau te krijgen. 

Je voelt dat ik nog niet 100 % zeker ben. Berichten als dit of uitspraken van Vlad Putin waarin hij het moreel-sexueel verval in het westen aanklaagt of hard uithaalt naar de onmenselijke elite brengen mij soms nog wat aan het twijfelen. Maar dan bedenk ik: Hitler gaf in een eerste fase ook die indruk van de wortel van het kwaad te willen aanpakken en beloofde Donald Trump ook niet ‘to drain the swamp’, om schoon schip te maken? Van al die verwachtingen kwam uiteindelijk niet veel terecht.

Ik vrees dus dat nagenoeg alle wereldleiders poppetjes zijn. In de regel worden ze hoe dan ook lang op voorhand geselecteerd, geprepareerd en dan ten gepaste tijde geïmplementeerd als rattenvangers van Hamelen en aandachtsafleiders. We staren ons blind op hen en we laten ons soms door hun woorden misleiden, maar ze worden aangestuurd door altijd weer diezelfde marionettenspelers achter de schermen. Ik ben overigens niet de enige die twijfelt aan de werkelijke identiteit van de huidige Putin evenals van de huidige Biden om nu maar die twee namen te noemen. 

Op 4 februari – dag van opening van olympische winterspelen in China -- ondertekenden kameraden Putin en Xi Ping een ‘Joint Statement on international relations’ in het kader van het toen al smeulende Oekraïne-conflict. Op 23 februari – de dag voor het begin van de oorlog -- deden makkers sleepy Joe Biden en Justin Castro Trudeau hetzelfde met een gelijkaardig document met exact dezelfde titel en vergelijkbare inhoud. 

De operationele kop van het machtmonster is de khazaarse maffia met als historisch thuisland het huidige Oekraïne, waaruit ze door de Russen rond 1200 verdreven zijn en waar ze in 2014 ter voorbereiding van hun weerwraak via de CIA en hun loopjongen Biden hun fascistisch regime hebben gerealiseerd met hun acteur de ‘joodse’ Vlad Zelenski in groene T-shirt op de presidentszetel en voor het groene TV-doek. Op die manier wordt voor hem in alle parlementen de rode loper uitgerold en laten onze democratische staatslui zich door hem de les spellen hoe ze onze ondergang ‘moeten’ bespoedigen. Niet te geloven maar omzeggens iedere politieke mandataris en partij is zo stekeblind als een mol of kip.

WEF-lakei  Alexander Franciscus Henry De Croo definieerde het huidige circus als ‘onze nine eleven’. In zekere zin voor een lucide verstaander de nagel op de kop …

Die Khazaarse maffia maakt slechts 0,2 % deel uit van de wereldbevolking maar zij zitten in alle maatschappelijke geledingen aan de top. Daar gaan ze zelf in uitspraken en geschriften openlijk prat op. Zij zitten achter de bolsjevistische revolutie van 1917 die miljoenen Russen het leven heeft gekost. Zij zitten achter WO I, II en nu III om eerst en vooral alle in oorsprong en essentie christelijke landen kapot te krijgen: Europa, US én Rusland. Dankzij hun fake ‘joodse’ identiteit hebben ze een de facto immuniteit. Zij zijn zo onvoorstelbaar duivels sluw … 

Oorlog is niet des mensen. Dat is mijn diepe overtuiging. Wij zelf willen dit niet. We kunnen er wel in meegesleept of toe opgehitst worden. De wapenkunde is ons volgens het apocriefe boek Henoch aangeleerd door de ‘gevallen wachters’, die hier lang geleden neergedaald zijn en ons besmet hebben met het virus van hun ziekelijke mindset.

Oorlog is vanuit zovele opzichten dé ideale en lucratieve modus operandi van club El om de door hen gewilde chaos en tweedracht te creëren. Op het diepste niveau creëert het een orgie van geweld, bloed en verkrachting waar zij energetisch duimen en vingers van aflikken maar waar de mensheid vele generaties lang de traumatiserende gevolgen van moet verwerken. Maarten Oversier is daar dagelijks mee bezig. In mijn visie is dit geen collateral damage, maar een van de voornaamste kernbedoelingen.

Oorlog is altijd gebaseerd op leugens, die gepropageerd worden door ‘hun’ MSM. Het is verbijsterend tot en met ontmoedigend hoe quasi iedereen meegaat in een bij wijlen kinderlijke psychologische retoriek: ‘wij’ ‘moeten’ nu schouder aan schouder staan in een heilige strijd voor vrijheid, democratie en mensenrechten uitgelokt door een moordzuchtige, totaal monsterlijke dictator à la Sadam Hoessein, Khaddafi, Assad, enz.  

Oorlog. Ga er maar vanuit dat alle berichtgeving absoluut totaal onbetrouwbaar is. Langs beide kanten. 

Oorlog. Er vinden zonder twijfel gruwelijkheden plaats, maar door wie werkelijk gepleegd en in welke mate al dan niet geënsceneerd: wie zal en kan het zeggen? Doorzichtig én verdacht is de ’emo-porno’ die daarrond geproduceerd wordt. Het is van alle tijden. In de promo van WO I werd via kranten en pamfletten het bericht verspreid als waarheid van Duitse soldaten die barbecue-feestjes gaven met Belgische kinderen aan het spit: “Dàt kunnen we niet toelaten!”. Bachten de kupe zijn ze nog aan het bekomen van de uiteindelijke gevolgen van dit soort primaire logica én zwarte magie.

Oorlog. Conflicten op het wereldtoneel zijn altijd schijn-tegenstellingen. Achter de schermen en op het hoogste niveau is men op de hoogte van de ware bedoelingen en werkt men strategisch en operationeel samen.  

 • Koude Oorlog: de grote multinationals van de US hebben fors meegewerkt aan de uitbouw van het militair arsenaal van de Russische aartsvijand.  
 • Space Race: alle ruimtevaartagentschappen hebben dezelfde vector in hun logo en werken samen onder de paraplu van Nasa en onder controle van de Jezuïeten in het Vatikaan. Samen houden ze de ruimtevaart-illusie in stand en spenderen de triljoenen aan hun geheime projecten. 
 • De Val van de Muur was georchestreerd om de USSR en haar vazalstaten leeg te plunderen.  
 • De grote aanslagen zijn een joint venture van de geheime inlichtingendiensten der grootmachten.
 • Alle ‘groot’machten werken mee aan het transhumanistisch ideaal van de mens als cyborg. Huisfilosoof van club El Yuval Noah Harari verspreidt via best selling boeken en speeches overal van het WEF-podium in Davos tot in het Antwerps sportpaleis deze blijde boodschap, nl. dat we er bijna zijn: de mens als stuurbaar organisme, zonder vrije wil, zonder ziel, zonder identiteit, zonder rechten of vrijheden. Tik zijn naam in op youtube en gruwel.
 • Enz. enz. … 

Beste vrienden,

Ik besef het: dit zijn geen vrolijke vaststellingen, maar het licht van de waarheidsvinding op dit soort van manipulatie en bedrog richten is belangrijk om los te komen van je angst en onderworpenheid. En pas als een voldoende aantal het ont-menselijkend spel doorziet kan er echte verandering komen. 

Blijf ook waar het zin heeft en toegelaten is jouw waarheid spreken. “Zelfs al is het met bevende stem” zoals Mattias Desmet zegt wiens boek ‘De psychologie van het totalitarisme’ ik net gekocht heb. Misschien wordt hij wel de grote vis voor 21 juni.

Tracht ondanks alles toch het hoofd koel te houden, het hart warm en de voeten stevig in evenwicht. 

En bereid je voor in de mate dat voor jou goed aanvoelt en mogelijk is. 

In dat verband kondig ik de avond aan van maandag 2 mei om 19.30u in restaurant Pattaya te SleidingeGeert De Vleeschouwer bekijkt het vanuit financieel-monetaire-bancaire hoek en Steven Buysse toont ons na de pauze hoe hij al vele maanden zichzelf en zijn gezin qua voedsel, drank, materieel en mentaal heeft voorbereid. 

Aanmelden hiervoor kan je nu al bij mij via mail naarpeter_vereecke@hotmail.com.  

Voor de workshop en lezing van Maarten Oversier op 22 april heeft inschrijven geen zin meer. Bij wijze van troost: ook hier zal een professionele reportage van gemaakt worden, die je later bij mij kan aanvragen. 

Dit kan je nu al kan doen voor de belevenis van maandagavond 4 april met dokter Hilde De Smet

Van de talrijke aanwezigen kwamen er vele lovende felicitaties binnen. Ook hiervan wordt een beeldverslag gemaakt, dat na Pasen zal klaar zijn. Je krijgt er al haar slides in verwerkt te zien evenals de bijzonder openhartige en onthullende uitspraken van deze moedige en eerlijke geneesvrouwe, die de harten van zovelen bemoedigt door haar getuigenis en activisme. 

Aan dit soort hoopgevende ervaringen kunnen en mogen wij ons optrekken: er gebeurt zoveel positiefs en mensen worden wel degelijk wakker, ook in het medische milieu. Afgelopen jaar hebben zowat één op vier medewerkers op de IC-afdelingen hun ontslag gegeven. Niet zozeer omwille van de werkdruk of de vaccinatiemanie, maar omdat ze het niet meer eens zijn met de toegepaste protocollen en de mentaliteit waarbij sommige chirurgen zich koudweg afvragen of een niet-geïnjecteerd persoon nog wel als een medemens kan beschouwd worden die recht heeft op behandeling …

klik op dit beeld en doe mee!

met soevereine groeten,

Peter 

PS Pro memoria: je mag altijd alles van mij doorsturen. Wie wil kan zich ook inschrijven op mijn nieuwsbrieven. Ik stuur dan ook mijn boekje op, het overzicht van opgenomen zoom-presentaties en wat recente nieuwsbrieven.

NB Mijn meest recente lezing ‘Peter in Wonderland -- inleiding in complotdenken‘ krijgt veel bijval. Ik kom het graag brengen op uitnodiging zoals op deze twee plaatsen

 • In België vrijdag 29 april om 19.30u in Haacht voor De Brandnetel. Voor alle info en inschrijvingen klik hier
 • In Nederland zaterdag 14 mei om 13u in Valthe in Ons Dorpshuis. Voor info en inschrijvingen: ericenjohanna@gmail.com.

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-67-karen-hamaker-zondag-live/